Ubezpieczenia Rzeszów

Nowości/promocje:
Ubezpieczenie cudzoziemców przebywających w Polsce. Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej cudzoziemców przebywających w Polsce z dowolnego powodu. Pracują, uczą się, są turystami...

Ubezpieczenie podróżne. Specjalna, przedwakacyjna obniżki składki. Szczególnie dla grup, wycieczek organizowanych prywatnie i przez instytucje, zakłady pracy, szkoły, uczelnie...


Ubezpieczenia gospodarcze dla firm do wykorzystania w ochronie ubezpieczeniowej, kredytach, leasingach przetargach oraz ubezpieczenia życia prywatnego osób indywidualnych i rodzin.Ubezpieczenie ładunków w transporcie chroni od uszkodzenia, zaginięcia, kradzieży, zniszczenia, katastrofy pojazdu. Ubezpieczeniem cargo warto zainteresować się nawet jeśli przewóz zlecamy zawodowemu przewoźnikowi...

Ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu jest niedrogie. Skutecznie zabezpiecza nasze miejsce stałego pobytu. Pakiet rozszerza się o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i inne. Szczególnym jest ubezpieczenie domu w budowie...

Ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń. Te i wiele innych ubezpieczeń złożą się na kompleksowe ubezpieczenie przedsiębiorstwa. A może gwarancje ubezpieczeniowe...
Tanie obowiązkowe OC i wszystkie inne ubezpieczenia związane z pojazdem: AC, NNW, Zielona Karta, Assistance, szyby itd ...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika chroni jeśli z jego winy nastąpi uszkodzenie lub utrata przesyłki...

Złóż zabezpieczenie roszczeń finansowych w formie polisy. Suma gwarancyjna 9000 euro za pierwszy pojazd i po 5000 euro za kolejne...

Kontraktowe gwarancje ubezpieczeniowe. Wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad ...

Ubezpieczenie maszyn od żywiołów, kradzieży, awarii i uszkodzeń na placu budowy, w czasie prac, i przemieszczania...

Szczególnie od katastrofy budowlanej, zalań, innych żywiołów. Ubezpieczenie obiektu budowy, montażu, zaplecza...

Zabezpieczenie rodziny na wypadek choroby, śmierci i innych zdarzeń.

Ubezpieczenie zawiera mnogość świadczeń Ma zastosowanie w zakładach pracy

Ubezpieczenie uczniów, przedszkolaków i studentów zbiorowo lub indywidualnie

Ubezpieczenia na czas podróży zagranicznej. Ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie odwołania podróży i inne. Ubezpieczamy także cudzoziemców...

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, medycznego, RTV, telekomunikacyjnego, ubezpieczenie automatyki przemysłowej itd. Ubezpieczenie urządzeń stacjonarnych i mobilnych...

Ubezpieczenie obcokrajowców przebywających w Polsce w celu nauki, pracy itp. Ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
Oferta rozbudowana jest znacznie bardziej:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

- Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych
- Różnego rodzaju branżowe obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. biur rachunkowych, architektów, projektantów...
- Ubezpieczenia w rolnictwie

- obowiązkowe budynków i OC

- ubezpieczenie upraw

- ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym

- ubezpieczenie płodów rolnych

- ubezpieczenie maszyn rolniczych: ciągników, kombajnów itd.

- ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń

- ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

- i inne
Zapytaj o ofertę!

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia,Compensa, Interrisk, Concordia, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, AXA, Link4, TUZ, Macif, Rzeszów, Leżajsk