tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie mieszkania i domuUbezpieczenie domu, mieszkania

Warto wiedzieć

- Jest możliwe ubezpieczenie mieszkania lub domu z miesięczną składką od 10 zł SPRAWDŹ

- W razie awarii urządzeń, odpowiedni zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu pokryje koszty hydraulika i ślusarza a nawet naprawę sprzętu AGD, RTV i komputerowego

- W polisie ubezpieczenia domu można ubezpieczyć zasadzenia

- Ubezpieczenie szyb dotyczy także luster, akwariów, ceramicznych płyt grzewczych ...

- Przenośny sprzęt elektroniczny w czasie podróży może zostać ubezpieczony

- Jeśli zatrudniasz osobę wpomagającą Twoje czynności domowe np. opiekunka, ogrodnik itp. to w zakresie OC osoby też są ubezpieczone

- Pamiętaj o okresowych przeglądach instalacji szczególnie kominowej jeśli mieszkasz we włanym domu


Zmieniający się nieustannie klimat sprawia, że mamy do czynienia ze zmiennymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak huragany, burze, powodzie, a także uderzenia piorunów. Wszystkie z nich sprawiają, że ubezpieczenia domów, mieszkań oraz garażu stają się koniecznością.

Dlatego też klientom korzystającym z naszego biura w Rzeszowie, oferujemy specjalne pakiety, które obejmują wiele elementów składowych, dzięki nim możesz zapewnić sobie bezpieczeństwo w przypadku różnych zmian atmosferycznych.


W zależności od rodzaju pakietu może on obejmować zarówno ochronę murów i dachu, jak i elementy wyposażenia, znajdujące się wewnątrz budynku.


Dzięki polisie odbudujemy nasze miejsce codziennego życia - Dom.


Inne funkcje ubezpieczenia:

- zabezpieczenie kredytu
- ochrona mieszkania na wynajem

W skład pakietu wejdą ubezpieczenia:

- ścian, murów, dachu czyli substancji budynku
- stałych elementów: podłóg, powłok malarskich, tego co jest na trwale związane z murami.
- ruchomości: mebli, dywanów, odbiorników RTV, komputerów,
- gotówki, biżuterii itp.
- odpowiedzialności cywilnej. W uproszczeniu, z tej części pakietu zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie osobie, której ubezpieczony wyrządził szkodę i za, którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność np. zalanie mieszkania z niższego piętra, uszkodzenie pojazdu przez spadający sopel.
- ubezpieczenie garażu
- ubezpieczenie budynku gospodarczego

Co raz częściej w pakiecie pojawiają się inne przydatne pozycje:

- pomoc w przypadku awarii
- pomoc w przypadku zachorowania
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków rodziny
- ubezpieczenie architektury ogrodowej
- ubezpieczenie nagrobków
- ubezpieczenie domku letniskowego
- itp.

Polisa ubezpieczenia mieszkania lub domu

zwykle ma roczny okres
Są do dyspozycji ubezpieczonych polisy wieloletnie ich zaletą jest to, że
- ubezpieczeczający nie musi jej co rok odnawiać
- składka za polisę np. trzyletnią jest niższa od od sumy składek trzech polis rocznych
- z góry znana jest składka za cały wieloletni okres
- składka nie musi być płatna od razu za cały okres. Może zostać rozłożona na dogodne raty
- w razie szkody w jednym roku, składka za kolejny rok nie wzrośnie

Odrębnym zagadnieniem jest ubezpieczenie domu w budowie.

Przedmiot ubezpieczenia zmienia się w trakcie okresu ubezpieczenia. Stałe elementy, które docelowo bedą trwale związane z murami teraz są składowane w celu ich wbudowania. Nie ma też mebli i innych ruchomości. Obiekt nie jest zamieszkany.
Wymaga to innego podejścia.

W ubezpieczeniu budowy pierwszoplanowym jest sam obiekt budowlany będzie to dom mieszkalny, garaż, budynek gospodarczy itp. Ubezpieczymy go na wartość jaką przewidujemy po ukończeniu budowy. Banki często żądają aby suma ubezpieczenia obejmowała wartość końcową (na dzień zakończenia budowy) a niekiedy nawet powiększoną o warość gruntu. To zwiększa koszt ubezpieczenia
Kolejnymi pozycjami polisy będą
- ubezpieczenie materiałów zgoromadzonych na placu budowy
- ubezpieczenie urządzeń oczekujących na montaż lub już zamontowanych
- ubezpieczenie wyposażenia budowlanego

Dom w budowie ubezpieczymy od:

(i wszystkie elementy opisane w akapicie powyżej)

- zdarzeń losowych, żywiołowych

- katastrofy budowlanej

- wandalizmu, dewastacji

- kradzieży z włamaniem i rabunku


W każdym przypadku jest możliwa cesja polisy na rzecz banku. Czyli ustanowienie banku jako uprawnionego do otrzymania odszkodowania. Można to od razu zapisać na polisie w trakcie jej wystawiania lub później. Sprawa prosta, załatwiana "od ręki" w naszych biurach.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź a uzyskasz odpowiedzi. Jedną z nich będze to jak tanie może być ubezpieczenie.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia,Compensa, Interrisk, Concordia, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, AXA, Link4, TUZ, Macif, Rzeszów, Leżajsk