tel. 17 852 20 50, email

Rozwiązania problemów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia Rzeszów

Przedstawiamy tu niektóre zapytania o ubezpieczenie lub prośby o wyjaśnienia dotyczące sfery ubezpieczeniowej jakie postawiły osoby zainteresowane.
Odpowiadamy.


Moja firma wykonała sporo kontraktów wyłonionych w przetargach. Z faktur dokonano potrąceń jako zabezpieczenie usunięcia wad i usterek.
Odzyskamy potrąconą należność po kilku latach po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi.
Czy możemy uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe w celu zamiany formy zabezpieczenia i wcześniejszego odzyskania „zamrożonej” gotówki?

Nasza odpowiedź:

TAK, ale nie bezwzględnie. Firma wykonawcy, aby uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe musi wykazać, że ma wystarczające doświadczenie w wykonywaniu danego rodzaju kontraktów, dysponować dodatnim wynikiem finansowym i mieć dłuższy staż istnienia na rynku. Ważne aby wystąpienie o gwarancje było przed połową okresu gwarancyjnego. Każda taka sytuacja jest analizowana indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z nami. Załatwimy bezpłatnie wszelkie formalności. Opłata powstanie dopiero za wydanie gwarancji.

Mam ubezpieczenie auto casco. Zdarzyła się szkoda. Zakład ubezpieczeń uznał ją za całkowitą (co oznacza że koszt naprawy jest ekonomicznie nieuzasadniony) i zaproponował odszkodowanie w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu tuż przed szkodą pomniejszoną o wartość wraku lub wypłacić cenę rynkową i przejąć pojazd.
Cenę wraku ustalił na podstawie licytacji internetowej.
Mogę za relatywnie niską kwotę naprawić ten samochód. Uszkodzeniu uległy tylko części blachy a chciałbym pozostawić sobie auto.
Czy muszę przystać na propozycję zakładu ubezpieczeń choć jest ona dla mnie mniej korzystna niż naprawa?

Nasza odpowiedź:

Proszę zbadać za jaką kwotę jest Pan w stanie naprawić samochód i zaproponować ubezpieczycielowi wypłatę tej sumy w ramach ugody.
W wyniku negocjacji, zakład ubezpieczeń przystał na propozycję klienta.

Wynajmuję mieszkanie. Czy jest ubezpieczenie od szkód jakie mogą wyrządzić najemcy sąsiadom?

Nasza odpowiedź:

Tak. Pierwsza możliwość to aby najemcy kupili dla siebie polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej życia prywatnego.
Jeśli jednak to Pani chce załatwić sprawę bez udziału najemcy, należy kupić ubezpieczenie mieszkania z opcją "mieszkania na wynajem" wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
Większość zakładów ubezpieczeń przejmuje w ramach takiej polisy odpowiedzialność za najemcę.
Zapytaj o ofertę!

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia,Compensa, Interrisk, Concordia, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, AXA, Link4, TUZ, Macif, Rzeszów, Leżajsk