tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Rozwiązania problemów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia Rzeszów

Przedstawiamy tu niektóre zapytania o ubezpieczenie lub prośby o wyjaśnienia dotyczące sfery ubezpieczeniowej jakie postawiły osoby zainteresowane.
Odpowiadamy.


Moja firma wykonała sporo kontraktów wyłonionych w przetargach. Z faktur dokonano potrąceń jako zabezpieczenie usunięcia wad i usterek.
Odzyskamy potrąconą należność po kilku latach po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi.
Czy możemy uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe w celu zamiany formy zabezpieczenia i wcześniejszego odzyskania „zamrożonej” gotówki?

Nasza odpowiedź:

TAK, ale nie bezwzględnie. Firma wykonawcy, aby uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe musi wykazać, że ma wystarczające doświadczenie w wykonywaniu danego rodzaju kontraktów, dysponować dodatnim wynikiem finansowym i mieć dłuższy staż istnienia na rynku. Ważne aby wystąpienie o gwarancje było przed połową okresu gwarancyjnego. Każda taka sytuacja jest analizowana indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z nami. Załatwimy bezpłatnie wszelkie formalności. Opłata powstanie dopiero za wydanie gwarancji.
zamiany formy zabezpieczenia
Mam ubezpieczenie auto casco. Zdarzyła się szkoda. Zakład ubezpieczeń uznał ją za całkowitą (co oznacza że koszt naprawy jest ekonomicznie nieuzasadniony) i zaproponował odszkodowanie w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu tuż przed szkodą pomniejszoną o wartość wraku lub wypłacić cenę rynkową i przejąć pojazd.
Cenę wraku ustalił na podstawie licytacji internetowej.
Mogę za relatywnie niską kwotę naprawić ten samochód. Uszkodzeniu uległy tylko części blachy a chciałbym pozostawić sobie auto.
Czy muszę przystać na propozycję zakładu ubezpieczeń choć jest ona dla mnie mniej korzystna niż naprawa?

Nasza odpowiedź:

Proszę zbadać za jaką kwotę jest Pan w stanie naprawić samochód i zaproponować ubezpieczycielowi wypłatę tej sumy w ramach ugody.
W wyniku negocjacji, zakład ubezpieczeń przystał na propozycję klienta.
zaproponować ubezpieczycielowi wypłatę
Wynajmuję mieszkanie. Czy jest ubezpieczenie od szkód jakie mogą wyrządzić najemcy sąsiadom?

Nasza odpowiedź:

Tak. Pierwsza możliwość to aby najemcy kupili dla siebie polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej życia prywatnego.
Jeśli jednak to Pani chce załatwić sprawę bez udziału najemcy, należy kupić ubezpieczenie mieszkania z opcją "mieszkania na wynajem" wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
Większość zakładów ubezpieczeń przejmuje w ramach takiej polisy odpowiedzialność za najemcę.
najemcy sąsiadom
Kupuję samochód osobowy sprowadzony z zagranicy. Ma zagraniczne tablice rejestracyjne. Sprzedającym jest firma. Otrzymam fakturę.
Jakie ubezpieczenie mogę kupić w tej sytuacji?

Nasza odpowiedź:

Możliwe, że podmiot, który sprzedaje pojazd ma na ten pojazd ubezpieczenie. Trzeba to sprawdzić. Na jaki okres czyli kiedy się zakończy okres ubezpieczenia.
Jeśli ubezpieczenie jest można go wykorzystać, w tym czasie zarestrować pojazd i następnie kupić zwyczajowe ubezpieczenie OC na okres 12 miesięcy. Jeśli nie ma takiego ubezpieczenia ma Pan dwie możliwości:
- zakupić 30 dniowe ubezpieczenie na czas załatwienia formalności związanych z rejestracją pojazdu (koszt ok 100 zł) a następnie ubezpieczenie 12 miesięczne
- wziąć od razu roczne ubezpieczenie a po zarejestrowaniu auta zgłosić ten fakt agentowi/zakładowi ubezpieczeń podając dane z dowodu rejestracyjnego (nr rejestracyjny).
Auto-Casco można uzyskać dopiero po zarejestrowaniu pojazdu w Polsce.
zagraniczne tablice rejestracyjne
Czy jeśli, będąc za granicą zostanę zainfekowany koronawirusem ubezpieczenie podróżne pokryje koszty z tym związane?

Nasza odpowiedź:

Należy przyjąć ogólną zasadę, że jeśli przed wyjazdem z Polski na terytorium państwa gdzie doszło do zakażenia panowała epidemia, o której informowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polisa podróżna nie pokryje kosztów związanych z zachorowaniem.
Jeśli jednak wyjeżdżając z Polski nie było takich komunikatów a epidemia wybuchła już w trakcie naszego pobytu za granicą, ubezpieczenie będzie pomocne i skuteczne.
Pamiętajmy, że jedną z dodatkowych opcji ubezpieczenia turystycznego kosztów leczenia jest pokrycie kosztów leczenia w Polsce po powrocie z zagranicy.
zachorowanie za granicą
Czy mogę wznowić ubezpieczenie albo kupić inną polisę bez przychodzenia do Waszego biura?

Nasza odpowiedź:

TAK. Należy skontaktować się z nami (przejdź do danych kontaktowych), przedstawić problem. W zależności od możliwości i sytuacji podamy dalsze kroki postępowania.
Więcej informacji
polisy zdalne
Czy istnieje jakieś ubezpieczenie od koronawirusa?

Nasza odpowiedź:

TAK. Zapewnia ono środki pieniężne w przypadku zachorowania i pobytu w szpitalu. Zapewnia też pomoc w czasie kwarantanny. więcej>>
Covid 19
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk