tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażuUbezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych przeznaczone jest do zabezpieczenia przed szkodami jakie mogą powstać podczas wznoszenia obiektów budowlanych lub montażowych.


Tu ubezpieczymy
- obiekt od żywiołów i katastrofy budowlanej
- ubezpieczenie prac kontraktowych
- materiały złożone na placu
- maszyny na placu budowy
- zaplecze budowy
- mienie pracownicze
- odpowiedzialność cywilną

Ubezpieczenie możemy rozszerzyć
- na czas usuwania usterek
- wydłużenie ochrony w związku ze zmianą harmonogramu robót
- pracę w godzinach nadliczbowych
- fracht lotniczy
- ubezpieczenie materiałów poza placem budowy
- ubezpieczenie utraty planowanego zysku
- ubezpieczenie materiałów poza placem budowy
- i inne

Większość inwestycji jest współfinansowana przez banki w postaci kredytów lub innych formach finansowania zewnętrznego.

Wymagane są zabezpieczenia tych kredytów, pożyczek a nawet bezzwrotnych dotacji.

W takich sytuacjach polisa ubezpieczenia ryzyk budowy lub polisa ubezpieczenia obiektów w trakcie montażu jest niezbędna.Zadbaj już na etapie planowania inwestycji o to ubezpieczenie. Zapytaj o ofertę jeszcze przed rozpoczęciem budowy.


Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk