tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie wypadkowe szkolneubezpieczenie uczniów

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie NNW szkolne działa przez 24 godziny na dobę. Przez cały okres ubezpieczenia, również w czasie wakacji i ferii. Zwykle polisa obejmuje teren całego Świata.

Jeśli nie masz czasu lub możliwości skontaktowania się z naszym biurem, możesz samodzielnie zakupić polisę przez internet.

W tym celu skorzystaj z linków
Zakup polisy NNW szkolne on line
lub
Zakup polisy NNW szkolne on line
tu wybierz ofertę klikając czerwony przycisk u dołu ekranu i wklej kod agenta:

8mdtzl

W każdym przypadku uzyskasz co najmniej 5% zniżki

Możesz użyć też
Zakup polisy NNW szkolne on line
W miejscu kod promocyjny wpisz

SZKOLNE10

a uzyskasz 10% zniszki.


Odchodzi się od zawierania tego ubezpieczenia przez placówki oświatowe. Wykupywane jest indywidualnie lub przez dowolnie tworzone grupy.


Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego uzyskamy wypłatę za:
- procentowy uszczerbek na zdrowiu (zakres podstawowy)
- koszty nabycia pomocy medycznych
- koszty przekwalifikowania zawodowego
- uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- śmieć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
- śmierć rodzica ubezpieczonego
- pogryzienie przez psa

Ubezpieczenie nnw szkolne ma dodatkowe opcje świadczeń:
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby
- oparzenia
- odmrożenia
- poważne zachorowanie
- koszty operacji plastycznych po nieszczęśliwym wypadku
- operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- operacje w wyniku choroby
- koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- całkowita niezdolność Ubezpieczonego do nauki/pracy
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
- koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- zawał, udar muzgu, zarażenie chorobą zakąźną
- uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- assistance (wizyta lekarza, organizacja wizyty u specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny ...)

Ubezpieczenie studentów czy ubezpieczenie przedszkolaków będzie na tych samych zasadach.

Oto przykładowa oferta dla ucznia w wieku do 14 lat. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy.
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia w zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 25 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 5 000
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 20 000
Pobyt w szpitalu wskutek NW 4 000 4 500
Przedmioty ortopedyczne i środki 3 000 6 000
Koszty leczenia 2 000 2 500
Koszty operacji plastycznych 2 000 2 500
Koszty rehabilitacji 2 000 2 500
Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia 1 000 1 500
Uciążliwe leczenie – następstwa NW 500 750
Koszty odbudowy stomatologicznej 1 500 1 500
Pogryzienie przez zwierzęta 200 250
Osierocenie 2 000 2 500
Zdiagnozowanie sepsy 1 000 1 500
Zwrot kosztów leków wskutek choroby   200
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 500
Pomoc psychologiczna 600 600
Poważne zachorowanie 1 000 1 000
SKŁADKA 35,13 61,78
Istnieją warianty z wyszymi wysokościami świadczeń.
Można do polisy dołączyć szereg dodatkowych opcji, np.
- Czasowa niezdolność do nauki lub pracy
- i inne

Ubezpieczeniem możemy jednocześnie objąć jedną osobę lub dowolną grupę uczniów np. rodzeństwo, koledzy i koleżanki z klasy lub sąsiedztwa itd.

Szczególnie polecamy rozszerzenie tego ubezpieczenia o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z praktykami zawodowymi.
Cena na 12 miesięcy jest w zależności od sumy gwarancyjnej:
Suma gwarancyjna zł Składka zł
30 000 9,50
40 000 14,25
50 000 23,75


Polisy mogą być dostarczone zdalnie.

Twoje dziecko zasługuje na ubezpieczenie. Zadzoń:
+48 17 852 20 50 lub +48 17 242 05 70

Ubezpieczenie uczniów na czas praktyk zawodowych

W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wyżej opisane ubezpieczenie jest wystarczające.
Co raz częściej spotykane są wymagania stawiane uczniom i studentom odbywającym praktyki zawodowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody jakie mogą wyrządzić w czasie wykonywania praktyki zawodowej.

Mogą to być praktyki krajowe i zagraniczne np. z programu Erasmus Plus. OC jest przeznaczone dla uczniów i studentów dowolnego kierunku kształcenia
- branża mechaniczna, lotnicza...
- elektryczna, energetyczna...
- spożywcza, chemiczna...
- medycyna
- itd.

To ubezpieczenie może być krótkoterminowe, składka niska, od kilku złotych szczególnie w polisie grupowej w powiązaniu z ubezpieczeniem NNW i ubezpieczeniem kosztów leczenia. Za polisę indywidualną trzeba kalkulować ok. 20 zł i więcej w zależności od rodzaju praktyki i zakresu.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk