tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie wypadkowe szkolneubezpieczenie uczniów

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie NNW szkolne działa przez 24 godziny na dobę. Przez cały okres ubezpieczenia, również w czasie wakacji i ferii. Zwykle polisa obejmuje teren całego Świata.

Jeśli nie masz czasu lub możliwości skontaktowania się z naszym biurem, możesz samodzielnie zakupić polisę przez internet.
W tym celu przejdź na stronę: Zakup polisy NNW szkolne
Na tej stronie postępuj zgodnie z instrukcjami a w szczególności, w miejscu "Wpisz kod zniżkowy otrzymany od Agenta (-5%):"
wpisz/wklej kod 11118285/A


Ubezpieczenie szkolne zwykle zawierane jest w formie grupowej przez placówkę oświatową. Coraz częściej wykupywane jest indywidualnie.


Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego uzyskamy wypłatę za:
- procentowy uszczerbek na zdrowiu (zakres podstawowy)
- koszty nabycia pomocy medycznych
- koszty przekwalifikowania zawodowego
- uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- śmieć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
- śmierć rodzica ubezpieczonego
- pogryzienie przez psa

Ubezpieczenie nnw szkolne ma dodatkowe opcje świadczeń:
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby
- oparzenia
- odmrożenia
- poważne zachorowanie
- koszty operacji plastycznych po nieszczęśliwym wypadku
- operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- operacje w wyniku choroby
- koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- całkowita niezdolność Ubezpieczonego do nauki/pracy
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
- koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- zawał, udar muzgu, zarażenie chorobą zakąźną
- uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- assistance (wizyta lekarza, organizacja wizyty u specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny ...)

Ubezpieczenie studentów czy ubezpieczenie przedszkolaków będzie na tych samych zasadach.

Oto przykładowa oferta dla ucznia w wieku 12 lat. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy.
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia w zł
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 25 000
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 5 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 20 000
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 4 000 4 500
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 6 000
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku 3 000 6 000
Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku 2 000 2 500
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku 2 000 2 500
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 2 000 2 500
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany z leczeniem zatrucia pokarmowego 1 000 1 500
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 500 500
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku 500 750
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku 1 500 1 500
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 250
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 000 2 500
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 1 500
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 10 000 10 000
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 500
Pomoc psychologiczna 600 600
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 1 000
SKŁADKA 35,14 58,94
Istnieją warianty z wyszymi wysokościami świadczeń.
Polisy mogą być dostarczone zdalnie.

Twoje dziecko zasługuje na ubezpieczenie. Zadzoń:
+48 17 852 20 50 lub +48 17 242 05 70

Ubezpieczenie uczniów na czas praktyk zawodowych

W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wyżej opisane ubezpieczenie jest wystarczające.
Co raz częściej spotykane są wymagania stawiane uczniom i studentom odbywającym praktyki zawodowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody jakie mogą wyrządzić w czasie wykonywania praktyki zawodowej.

Mogą to być praktyki krajowe i zagraniczne np. z programu Erasmus Plus. OC jest przeznaczone dla uczniów i studentów dowolnego kierunku kształcenia
- branża mechaniczna, lotnicza...
- elektryczna, energetyczna...
- spożywcza, chemiczna...
- medycyna
- itd.

Jest to ubezpieczenie krótkoterminowe, składka niska, od kilku złotych szczególnie w polisie grupowej w powiązaniu z ubezpieczeniem NNW i ubezpieczeniem kosztów leczenia. Za polisę indywidualną trzeba kalkulować 10 zł i więcej w zależności od rodzaju praktyki i zakresu.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia,Compensa, Interrisk, Concordia, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, AXA, Link4, TUZ, Saltus, ubezpieczenia Rzeszów, ubezpieczenia Leżajsk