tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie wypadkowe szkolneubezpieczenie uczniów

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie NNW szkolne działa przez 24 godziny na dobę. Przez cały okres ubezpieczenia, również w czasie wakacji i ferii. Zwykle polisa obejmuje teren całego Świata.


Ubezpieczenie szkolne zwykle zawierane jest w formie grupowej przez placówkę oświatową. Coraz częściej wykupywane jest indywidualnie.


Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego uzyskamy wypłatę za:
- procentowy uszczerbek na zdrowiu (zakres podstawowy)
- koszty nabycia pomocy medycznych
- koszty przekwalifikowania zawodowego
- uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
- śmieć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
- śmierć rodzica ubezpieczonego
- pogryzienie przez psa

Ubezpieczenie nnw szkolne ma dodatkowe opcje świadczeń:
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- pobyt w szpitalu w wyniku choroby
- oparzenia
- odmrożenia
- poważne zachorowanie
- koszty operacji plastycznych po nieszczęśliwym wypadku
- operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- operacje w wyniku choroby
- koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- całkowita niezdolność Ubezpieczonego do nauki/pracy
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
- koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- zawał, udar muzgu, zarażenie chorobą zakąźną
- uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- assistance (wizyta lekarza, organizacja wizyty u specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny ...)

Ubezpieczenie studentów czy ubezpieczenie przedszkolaków będzie na tych samych zasadach.

Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia może być od 18 zł/osobę.

Ubezpieczenie uczniów na czas praktyk zawodowych

W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wyżej opisane ubezpieczenie jest wystarczające.
Co raz częściej spotykane są wymagania stawiane uczniom i studentom odbywającym praktyki zawodowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody jakie mogą wyrządzić w czasie wykonywania praktyki zawodowej.

Mogą to być praktyki krajowe i zagraniczne np. z programu Erasmus Plus. OC jest przeznaczone dla uczniów i studentów dowolnego kierunku kształcenia
- branża mechaniczna, lotnicza...
- elektryczna, energetyczna...
- spożywcza, chemiczna...
- medycyna
- itd.

Jest to ubezpieczenie krótkoterminowe, składka niska, od kilku złotych szczególnie w polisie grupowej w powiązaniu z ubezpieczeniem NNW i ubezpieczeniem kosztów leczenia. Za polisę indywidualną trzeba kalkulować 10 zł i więcej w zależności od rodzaju praktyki i zakresu.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia,Compensa, Interrisk, Concordia, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, AXA, Link4, TUZ, Macif, ubezpieczenia Rzeszów, ubezpieczenia Leżajsk