tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie OC przewoźniaka


Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za przewożony towar regulują przepisy.

Prawo przwozowe - dotyczy przewozów na terenie Polski
Konwencja CMR - w przewozach międzynarodowych

Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia OC przewoźnika redagowane przez każdego ubezpieczyciela. Warunki te nie przyjmują zwykle odpowiedzialności ubezpieczyciela ponad tą jaką określają w/w akty prawne.

Na ich podstawie zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność materialną za przewoźnika w przypadku powstania szkody.


Ubezpieczeniem objęte szkody na przewożonym towarze.
Ubezpieczenie podzielimy na dwa a nawet trzy:
- w ruchu krajowym
- w ruchu międzynarodowym
- transport kabotażowy

W przesyłakach kabotażowych możemy udzielić ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i do 3,5 t


Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody powstałe poza parkingami strzeżonymi
- szkody powstałe w wyniku rozmrożenia i zamrożenia
- zwrot kosztów wyciągnięcia pojazdu po wypadku, kolizji
- wadliwe wykorzystanie dokumentów
- szkody powstałe podczas załadunku lub rozładunku
- niewłaściwe wykonanie zmiany umowy przewozu
- nieterminowe podstawienia pojazdu pod załadunek
- wydanie przesyłki nieuprawnionej osobie

Ubezpieczenie to chroni interesy przewoźnika w razie powstania szkody ale także bez tego ubezpieczenia i to na odpowiednim poziomie sumy gwarancyjnej i zakresu, zwykle przewoźnik nie uzyska zlecenia przewozu.


System zniżek jaki możemy zastosować z pewnością uczyni składkę przyjazną dla przewoźnika. Brak nadmiernych procedur spowoduje szybkie uzyskanie polisy.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk