tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie turystyczneubezpieczenie turystyczne

Wiedz, że...

Ubezpieczenie turystyczne to pakiet dzięki, któremu możesz uzyskać

- pomoc finansową w przypadku utraty gotówki i innych środków płatniczych

- pomoc tłumacza

- dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych

- informację przed rozpoczęciem podróży o sytuacji w krajach docelowych i tranzytowych

- opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi podczas podróży

- Na narty
W pakiecie uzyskasz ubezpieczenie kosztów ratownictwa górskiego i poszukiwania w górach

Wyjazd na wakacje wiąże się z wieloma przygotowaniami, niestety często zapominamy o tym, że powinno się odpowiednio zadbać również o bezpieczeństwo. Jeśli to zrobimy, nie będziemy musieli martwić się zgubionym bagażem, odwołanym lotem a także chorobą, ani związanymi z nimi kosztami.

Oferujemy ubezpieczenie podróżne dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, edukacyjnych, do pracy, a także na praktyki zawodowe. Każdy wyjazd jest inny i czasem wymaga innej formy zabezpieczenia.

Sfinansowanie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku za granicą to podstawowa korzyść, którą daje wykupienie polisy.


Poza tym w zakresie całego pakietu mamy
- świadczenie wypadkowe za następstwa nieszczęśliwych wypadków
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
- ubezpieczenie bagażu
- ubezpieczenie sprzętu sportowego
- ubezpieczenie odwołania podróży
- ubezpieczenie przedwczesnego powrotu
- ubezpieczenie odwołania noclegów
- pokrycie między innymi kosztów

- akcji ratowniczej i poszukiwań na morzu, w górach...

- transportu chorego do kraju

- pobytu za granicą osoby towarzyszącej

- kierowcy zastępczego

- leczenia powypadkowego po powrocie do Polski

- i wiele innych


Ubezpieczenie w podróży można rozszerzyć o

- leczenie chorób przewlekłych

- zdarzenia podczas uprawiania rekreacyjnego sportów

- zdarzenia podczas uprawiania sportów zawodniczo


Dzięki ubezpieczeniu podróżnemu uzyskamy

- pomoc w przypadku utraty dokumentów, kart

- pomoc w przypadku opóźnienia lotu

- pomoc w odzyskaniu bagażu zagubionego przez przewoźnika

- opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi w podróży zagranicznej

- pomoc prawną poza granicami Polski

- wpłatę na poczet ewentualnej kaucji

- wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego za granicą na czas rekonwalescencji


... a dla sportowców

- wynajem zastępczego sprzętu sportowego

- zwrot kosztów karnetów na obiekty sportowe (wyciągi narciarskie, baseny...)

- konsultacje medyczne po urazie po powrocie do Polski

- rehabilitację na terenie Polski po urazie


Dla osób często wyjeżdżających za granicę przewidziana jest specjalna polisa.

Jest zawierana na 12 miesięcy i uwzględnia fakt cyklicznych wyjazdów a nie stałego przebywania poza granicami kraju. Dzięki temu ubezpieczony nie musi przed każdym wyjazdem dbać o zakup ubezpieczenia a składka jest odpowiednio dostosowana do faktycznego czasu pobytu za granicą.

Należy pamiętać, że przeznaczeniem tego ubezpieczenia nie jest pokrycie planowanych zabiegów czy procedur medycznych. Ta polisa ma zastowanie w przypadkach nagłych zachorowań, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wypadków.
Ubezpieczonymi mogą być Polacy lub cudzoziemcy

Ubezpieczenie podróżne może przyjąć formę:

- ubezpieczenia grupowego np. ubezpieczenie wycieczek, ubezpieczenie grup zorganizowanych prywatnie, ubezpieczenie konferencji, ubezpieczenie uczniów na praktykach zawodowych itp.
- ubezpieczenia indywidualnego. Ubezpieczamy pojedynczą osobę wyjeżdżającą za granicę.
- ubezpieczenia rodzinnego gdzie osobami ubezpieczonymi są członkowie rodziny.

Ubezpieczenie jest skuteczne w Grecji, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Bułagarii, Ukrainie, Rosjii, USA, Kanadzie, Chile, Japonii, Meksyku, Kenii itd. Krótko mówiąc we wszystkich krajach Świata.


Składka za ubezpieczenie turystyczne

Składka za jeden dzień od 2 zł/osobę. Przy ubezpieczeniach grupowych i na dłuższe okresy jest taniej.
Przykład
Wyjazd do Grecji
Okres pobytu 7 dni
Ilość osób 3
Zakres Ubezpieczenia:
- koszty leczenia 100000 zł
- następstwa nieszczęśliwych wypadków 15000 zł
- szeroki pakiet assistance
- ubezpieczenie ruchomości domowych na czas wyjazdu
Składka za osobę za jeden dzień 3,17 zł

Wybierz właściwy wariant ubezpieczenia przed wyjazdem.

Najlepiej jest zakupić ubezpieczenie w naszym biurze.
Wówczas zostaną wykorzystane wszyskie możliwości wyboru zakresu ubezpieczenia i zakładu ubezpieczeń.

Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk