tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Polisa w gospodarce odpadamigwarancja do przetwarzania odpadów

- zagadnienie reguluje art 48a znowelizowanej ustawy o odpadach i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego br. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (DzU z 2019 r., poz. 256)

- Termin złożenia zabezpieczenia mija 5 września 2020


W celu uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów niezbędne staje się przedstawienie zabezpieczenia wykonania zastępczego.


Zabezpieczenie to może być w formie:
- depozytu
- gwarancji
- polisy

Najwygodniejszą formą zabezpieczenia zdaje się być polisa.


W przypadku realizacji zabezpieczenia, depozyt nie zostanie zwrócony. Gwarancja umożliwia ubezpieczycielowi regres do podmiotu odpowiedzialnego. Zatem, z tego punktu widzenia polisa jest bezpieczniejsza dla przedsiębiorcy.

Depozyt to zamrożenie środków na pełną sumę zabezpieczenia. Procedura uzyskania gwarancji jest dość uciążliwa a niepewność rynków skłania zakłady ubezpieczeń czy banki do bardzo ostrożnego wydawania gwarancji. Wymagane będzie przedstawienie odpowiedniego majątku w celu zabezpieczenia regresu i oczywiście wniesienie stosownej opłaty za wydanie gwarancji.

Polisa wymaga jedynie przedstawienia ubezpieczycielowi kilku dokumentów i opłacenia składki.

Jak uzyskać polisę?


Prześlij do nas następujące dokumenty:
- decyzję właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, tj. w zależności od rodzaju działalności:

zezwolenie na zbierania odpadów,

lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów


- protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (wskazane z okresu ostatnich 2 lat) oraz w przypadku wydanych zaleceń pokontrolnych - informację o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych

- protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (wskazane z okresu ostatnich 2 lat) - informację o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych,

- rachunek zysków i strat (lub w przypadku osoby fizycznej samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne – PIT) za okres ostatnich dwóch lat obrotowych (lub podatkowych ) poprzedzających złożenie wniosku o ubezpieczenie lub sprawozdanie F-01,

- wypełniony formularz wniosku pobierz wniosek

Prześlij dokumenty, uzyskaj polisę.

Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk