tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie rodzinneubezpieczenie rodzinne

Jak działa Best Doctors

- Jeśli zdiagnozowano poważne zachorowanie zgłoś się do Centrum Alarmowego.
W ramach polisy Best Doctors:

- Uzyskasz drugą opinię medyczną

- Jeśli diagnoza potwierdzi się, wybierasz placówkę medyczną, w której podejmujesz leczenie

- Zostanie zorganizowana opieka medyczna za granicą, transport, pomoc tłumacza. Również dla osoby towarzyszącej

- dodatkowo uzyskasz świadczenie 100 euro dziennie za dzień pobytu w szpitalu

- Po powrocie do Polski uzyskasz do 50 000 euro na zakup leków

- W razie zabiegów cyklicznych będą one nadal finansowane polisą


Ubezpieczenie rodzinne ma na celu zabezpieczenie finansowe w razie nagłych zdarzeń:

- nieszczęśliwy wypadek
- nagłe zachorowanie
- śmierć

Ubezpieczenie obejmuje osobę ubezpieczoną oraz współmałżonka (partnera), dzieci, rodziców, teściów.

Może posłużyć jako zabezpieczenie kredytu
Istnieją warianty ubezpieczenia dla osób samotnych (singli)

Rodzaje świadczeń jakie mogą być wypłacone:

- urodzenie dziecka
- leczenie szpitalne
- operacje chirurgiczne
- zgon ubezpieczonego lub członka rodziny
- ciężkie zachorowanie
- trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- trwałe inwalidztwo
- zasiłki na czas niezdolności do pracy, nauki
- i inne

Zobacz przykładową ofertę dla osoby w wieku 30 lat

zobacz - przykład 1
zobacz - przykład 2
Zakresy świadczeń możemy dobierać w zależności od sytuacji i potrzeb np.

- świadczenia wyłącznie związane z własną śmiercią i wypadkiem

- świadczenia na wypadek zgonu i związane z własnym zachorowaniem i wypadkiem

- całe pakiety chorobowe, wypadkowe dotyczące siebie, współmałżonka, teściów, rodziców, dzieci


W ofercie mamy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne "Best Doctors"

Jest to polisa finansująca koszty leczenia (w tym operacji) chorób nowotworowych u najlepszych zagranicznych specjalistów
Poza nowotworami leczeniem bedą objęte:
- zabieg operacyjny naczyń wieńcowych
- zabieg chirurgiczny wymiany zastawki serca
- zabieg neurologiczny
- przeszczep od żywego dawcy
- przeszczep szpiku kostnego
Za jedyna 84 zł miesięcznie uzyskasz sumę ubezpieczenia do 1 000 000 euro na pokrycie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie rodzinne zważywszy na jego istotę i zakres świadczeń funkconuje także w formie grupowej w zakładach pracy.
Należy przy tym zauważyć, że osoby chcące zwiększyć zabezpieczenie mogą wykupić jednocześnie więcej niż jedną polisę w różnych zakładach ubezpieczeń.


Zanim wybierzesz polisę na życie

zastanów się jaką ma ona pełnić funkcję i w jakiej sytuacji rodzinnej się znajdujesz

Jeżeli polisa ma być zabezpieczeniem kredytu, to weź wysoką sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci i dodatkowo z opcją niezdolności do pracy

Jeśli chcesz zabezpieczyć siebie na wypadek zachorowania, postaw na opcje ciężkiego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu itd.

Jesteś "Singlem" to po co Ci świadczenia dotyczące współmałżonka

Masz dzieci lub je planujesz wykup świadczenia, które będą pomocne Tobie i dzieciom


Tu nie wyczerpiemy tego tematu.
Pomyśl co chcesz uzyskać dzięki ubezpieczeniu i zadzwoń do nas.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia,Compensa, Interrisk, Concordia, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, AXA, Link4, TUZ, Macif, Rzeszów, Leżajsk