tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Gwarancje ubezpieczenioweGwarancje ubezpieczeniowe

Wiedz, że...

Gwarancję przetargową zapłaty wadium do sumy 80000 zł uzyszkasz od ręki pod warunkiem pozytywnej weryfikacji on line.
Nie musisz składać żadnych dokumentów.

Gwarancje kontraktowe najlepiej jest uzyskać w oparciu o przyznany limit.

Złóż wniosek o przyznanie limitu z wyprzedzeniem, zanim będziesz potrzebować gwarancji.


Gwarancja zapłaty wadium
Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Gwarancja usunięcia wad i usterek
Gwarancja zwrotu zaliczki

to podstawowe gwarancje ubezpieczeniowe jakimi zainteresowane są podmioty ubiegający się o zlecenia z przetargów publicznych.

Przedmiotem przetargu mogą być usługi lub dostawy towarów.

Gwarancje pozwalają na udział w wielu przetargach bez angażowania własnych środków na pokrycie wymaganych zabezpieczeń.

Po uzyskaniu zlecenia, również bez użycia własnych środków i bez ich zamrażania na długie okresy łatwiej jest realizować kontrakt.
Po jego zakończeniu, wykonawca uzyskuje 100% zapłaty i nie myśli już o odzyskiwaniu za np. 5 lat zabezpieczenia złożonego w postaci pieniądza (zatrzymanych kwot z faktur).

Przykład

Przedsiębiorstwo budowlane ma informację o 10 przetargach.Jest nimi zainteresowane.
Dla uproszczenia przyjmijmy, że wartość każdego kontraktu to 100 000 zł.
Wadium do wpłacenia to 5% wartości kontraktu jakie trzeba wpłacić aby wziąć udział w przetargu czyli po 5 000 zł, łącznie 50 000 zł.
Przedsiębiorstwo dysponuje na ten cel kwotą 10 000 zł. Oznacza to, że weźmie udział tylko w dwóch przetargach.
Nie ma przy tym pewności, że wygra którykolwiek z nich. Gdyby mogło złożyć oferty we wszytkich przetargach, zwiększyło by szansę na uzyskanie kontraktów.
Może to zrobić. Jak? złożyć wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
Przyjmijmy cenę za jedną gwarancję wadialną 150 zł. Przedsiębiorstwo wyda na wszystkie 10 gwarancji 1500 zł.
Po wygraniu np. 4 przetargów uzyska kolejne gwarancje należytego wykonania kontraktu za łączną cenę ok 800 zł.
Na końcowym etapie 4 gwarancje usunięcia wad i usterek na 3 letnie okresy za łączną cenę ok 2500 zł.
Tym sposobem, Przedsiębiorstwo uzyskało przychód 400 000 zł. Za gwarancje zapłaciło tylko 4800 zł co stanowi 1,2% tego przychodu.
Bez gwarancji mogło by maksymalnie uzyskać połowę tego przychodu a kwotę początkową 10000 zł miało by zamrożoną na okres 4 lat.

W celu odzyskania zabezpieczenia złożonego w pieniądzu można wnioskować o gwarancje do kontraktów już rozpoczętych a nawet zakończonych.

Gwarancje udzielane są w postaci jednostkowej ale preferowana przez nas forma to umowa generalna. Jest to rodzaj limitu sum gwarancyjnych jaki zostaje przyznany przez zakład ubezpieczeń do wykorzystania w określonym czasie. Zwykle 12 miesięcy.

Procedura udzielenie gwarancji polega na analizie dokumentów finansowych klienta, wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu danego rodzaku kontraktu.

Gwarancje ubezpieczeniowe zostaną wydane podmiotom o dobrej kondycji finansowej, technicznie i merytorycznie przygotowanym do wykonania zamówienia.

Jak uzyskać gwarancje?

W celu uzyskania gwarancji pobierz formularz wypełnij i wyślij do nas lub skontaktuj się znami.
Do tego dołącz:

- bilanse i rachunki wyników za ostatnie 2-3 lata lub deklaracje PIT-5

- referencje

- kontrakt lub projekt kontraktu, którego mają dotyczyć gwarancje

- dokumentację przetargową SIWZ itp.

- wykaz ważniejszych zrealizowanych kontraktów


Rozpatrzenie wniosku o gwarancje jest bezpłatne, przydzielenie limitu jest bezpłatne!
Opłaty są tylko za wydane gwarancje.
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk