tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Usługi medyczneubezpieczenie zdrowotneTelemedycyna - e-konsultacje przez czat, telefon lub video-konferencję
internisty, lekarza rodzinnego, pediatry
dermatologa, kardiologa, ginekologa, położnej
ortopedy, endokrynologa, alergologa
pulmonologa, diabetologa, onkologa
wenerologa
Konsultacje lekarskie, bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego:
internista, lekarz rodzinny, pediatra
chirurg ogólny, okulista, dermatolog, laryngolog, ginekolog-położnik, kardiolog, urolog
ortopeda, endokrynolog, alergolog, neurolog
pulmonolog, gastrolog, diabetolog, reumatolog, nefrolog, hematolog, onkolog
lekarce pozostałych specjalności, chyba że ich brak wynika z wyłączeń OWU
limitowane konsultacje psychiatry, psychologa, logopedy, dietetyka (łącznie 4x w roku ubezpieczeniowym)
Wizyty domowe - nielimitowane wizyty domowe lekaiza internisty, pediatry oraz medycyny rodzinnej
Zabiegi ambulatoryjne pod warunkiem, że istnieje możliwość ich wykonania w warunkach ambulatoryjnych bez szkody dla Ubezpieczonego
Zabiegi chirurgiczne: opatrzcenie drobnych urazów: oparceń i odmrożeń z ich ewentualnym dalszym leczeniem, szycie małej rany, nacięcie i drenaż ropnia / czyraka, punkcja stawu lub krwiaka, usunięcie kleszcza, usunięcie ciała obcego, założenie sączka, leczenie owrcodzeń, leczenie zanokcicy, leczenie zastrzału powierzchniowego, rozciąganie napletka, rozklejanie warg sromowych
Zabiegi dermatologiczne: biopsja diagnostyczna
Zabiegi ortopedyczne: opatrzenia drobnych urazów: skręceń, zwichnięć, nieskomplikowanych złamań z ich ewentualnym dalszym leczeniem, dobór i założenie ortezy / kołnieiza ortopedycznego / gipsu typu gorset, dobór kul łokciowych, iniekcja dostawowa, repozycja złamania
Zabiegi okulistyczne: wyjęcie ciała obcego z oka, badanie dna oka, badanie ostrości widzenia, badanie lampą szczelinową, płukanie dróg fcowych, badanie pola widzenia, badanie witeenia przestrzennego, miecenie ciśnienia gałkowego, gonioskopia, skiaskopia, egzoftalmometria, wstizyknięcie podspojówkowe, dobieranie soczewek kontaktowych / okularów
Zabiegi otolaryngologiczne: płukanie uszu, płukanie zatok, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usunięcie ciała obcego z ucha / nosa / gardła, postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa, opatrunek uszny z lekiem, nacięcie ropnia, odessanie wydzieliny z nosa i przewodów nosa, paracenteza, pędzlowanie jamy ustnej, wlewka krtaniowa
Zabiegi urologiczne: zakładanie / zmiana cewnika do pęcherza moczowego
Zabiegi ginekologiczne: pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego
Zabiegi alergologiczne: wykonywanie testów alergicznych skórnych metodą nakłuć (skóra), odczulanie bez kosztów leku
Szczepienia:
szczepienie przeciw grypie 1 x w roku ubezpieczeniowym
podanie antytoksyny przeciwtężcowej
szczepienie przeciw WZW A i B
Zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej: ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania lekarza
Badania hematologiczne
morfologia krwi z rozmazem
morfologia krwi bez rozmazu
określenie grupy krwi
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
OB
czas protrombinowy (PT/wskaźnik Quicka/INR)
test w kierunku antyglobulin ludzkich (odczyn Coombsa - bezpośredni)
retikulocyty
bezpośredni i pośredni test antyglobulinowy - odczyn Coombsa BTA
czas krwawienia
czas krzepnięcia
czas trombinowy
produkty degradacji fibrynogenu
fibrynogen
antytrombina III
D-dimer
Badania biochemiczne
kreatynina
sód (Na)
potas (K)
cholesterol całkowity
cholesterol HDL
cholesterol LDL
trójglicerydy
lipidogram (CHOL +HDL + LDL + TG)
kwas moczowy
białko całkowite
żelazo (Fe)
bilirubina całkowita
amylaza/diastaza
aminotransferaza alaninowa (ALAT/ALT/GPT)
aminotransferaza asparaginianowa (AspAT/AST/GOT)
białko C-reaktywne (CRP)
białko C-reaktywne o wysokiej czułości (hsCRP)
glukoza/cukier na czczo
glukoza - kizywa obciążenia
azot mocznikowy (BUN)
mocznik
lipaza
cholinoesteraza
acetylocholinoesteraza
fosfataza alkaliczna (zasadowa) (ALP/ALK)
fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
kinaza fosfokreatynowa (CPK)
kinaza kreatynowa (CK)
kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CK-MB)
troponina
albuminy
proteinogram (rozsiał elektroforetyczny białka)
bilirubina bezpośrednia, bilirubina pośrednia
próby wątrobowe: gamma-glutamylotransferaza / glutamylotranspeptydaza (GGTP/GGT)
wapń całkowity (Ca)
wapń zjonizowany (Ca)
chlorki (Cl)
magnez (Mg)
fosforan nieorganiczny
całkowita zdolność wiązania żelaza (TI BC)
utajona zdolność wiązania żelaza (UI BC)
ferrytyna
transferryna
krzywa obciążenia glukozą
fosfor (P)
homocysteina
dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
cynk (Zn)
miedź (Cu)
kwas foliowy
witamina B12
ceruloplazmina
hemoglobina glikozylowana (HbA1c)
insulina
peptyd C
Badania hormonalne
hormon tyreotropowy (TSH)
tyroksyna wolna (fT4)
tyroksyna całkowita (TT4)
tróijcdctyrcnina wolna (fT3)
trójjodotyronina całkowita (TT3)
siarczan dehydroepandrosteronu (DHEA-S)
gcnadctrcpina kosmówkowa (beta-HCG / hCG)
tyreoglobulina
testosteron
prolaktyna / laktotropina (PRL)
progesteron
parathormon (PTH)
kortyzol/glikokortykosteroid
hormon luteinizujący/luteotropowy (LH)
hormon folikulotropowy (FSH)
estriol
estradiol
aldosteron
Markery nowotworowe
alfa-fetoproteina (AFP)
antygen CA 125
antygen CA 15-3
antygen CA 19-9
antygen karcynoembrionalny/rakowozarodkowy (CEA)
antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity)
antygen swoisty dla stercza (PSA wolny)
Badania immunologiczne
immunoglobuliny A całkowite/ nieswoiste (IgA)
immunoglobuliny G całkowite/ nieswoiste (IgG)
immunoglobuliny M całkowite/ nieswoiste (IgM)
immunoglobuliny E całkowite/ nieswoiste (IgE)
Badania serologiczne
alloprzeciwciała odpornościowe
antygen HBs (HBsAg/HBs)
p^eciwciała p. HCV (anty-HCV)
antystreptolizyna (AS0)
odczyn Wassermanna (WR) USR, VDRL
odczyn Waalera-Rosego
czynnik reumatoidalny (RF)
przeciwciała p. cytoplazmie ANCA (pANCA, cANCA, aANCA)
przeciwciała prceciwjądrowe (ANA)
mioglobina
przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) w klasach IgM i IgG
przeciwciała p. Helicobacter pylori
przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności HIV 1
przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności HIV 2
przeciwciała p. Toxoplasma gondii w klasach IgM i IgG
przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella w klasach IgM i IgG
przeciwciała p. Borrelia burgdorferi w klasach IgM i IgG
przeciwciała p. wirusowi Epsteina-Barr w klasach IgM i IgG (mononukleoza)
przeciwciała p. Chlamydia trachomatis w klasach IgM i IgG
przeciwciała anty TG (przeciw tyreoglobulinie)
przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2)
przeciwciała przeciwtarczycowe
przeciwciała p. HBs (anty-HBs)
przeciwciała anty TPO (przeciw peroksydazie tarczycowej)
Badania moczu
badanie ogólne
amylaza/diastaza
osad
kreatynina
białko
glukoza/cukier
sód
potas
wapń
fosfor/fosforany nieorganiczne
magnez
chlorki
kwas moczowy
mocznik
badania dobowej zbiórki moczu
test ciążowy (gonadotropina kosmówkowa HCG)
badanie bakteriologiczne, mykologiczne z antybiogramem
Badania kału
badanie kału na krew utajoną
posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella
badanie ogólne
w kierunku jaj pasożytów
cyst lamblii (ELISA)
Clostridium difficile
Badania bakteriologiczne
posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram
posiew w kierunku bakterii beztlenowych (identyfikacja drobnoustroju +antybiogram) moczu, kału, krwi, plwociny
wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustroju +antybiogram) ze zmiany skórnej, ze zmiany ropnej, z czyraka, z rany, z cewki moczowej, z kanału szyjki macicy, z pochwy, z gardła, z jamy ustnej, z nosa, z oka, z ucha
Badania mykologiczne wymaz ze zmiany skórnej, ze zmiany ropnej, z czyraka, z rany, z cewki moczowej, z kanału szyjki macicy, z pochwy, z gardła, z jamy ustnej z nosa, z oka, z ucha w kierunku drożdży, grzybów i pleśni z antybiogramem
Badania obrazowe
USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, krtani, tkanek miękkich okolicy szyi, ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG miednicy mniejszej, układu moczowego, piersi, gruczołu krokowego p^ez powłoki brzuszne, USG jąder, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG stawów, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, węzłów chłonnych , nadgarstka, więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa, USG preezciemiączkowe - zakres nie obejmuje badań wykonywanych w technologii 3D/4D
USG ciąży przez powłoki brzuszne, ginekologiczne (ocena ciąży), USG transwaginalne
USG Doppler tętnic i żył kończyny, Doppler jamy brzusznej/układu wrotnego, Doppler tętnic nerkowych, Doppler żył i tętnic szyi, Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych,
USG pozostałe, z wyłączeniem badań USG wykonywanych w technologii 3D/4D
RTG klatki piersiowej, czaszki, kręgosłupa, miednicy, kości kończyn
RTG pozostałe
urografia
mammografia
cystografia
cholecystografia
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
scyntygrafia tarczycy
OCT dna oka
angiografia z zastosowaniem tomografii komputerowej
angiografia z zastosowaniem rezonansu magnetycznego
Badania czynnościowe
audiometria
EKG spoczynkowe
spirometria
spirometria z próbą rozkurczową
24-godzinne badanie EKG i ciśnienia tętniczego krwi
ECHO serca
EKG wysiłkowe
tympanogram
densytometria
EEG
EMG
Badania endoskopowe
gastroskopia, bez kosztu znieczulenia
kolonoskopia, bez kosztu znieczulenia
rektoskopia, bez kosztu znieczulenia
sigmoidoskopia, bez kosztu znieczulenia
Badania diagnostyczne inne
pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego
badania histopatologiczne (pobranie i wykonanie badania)
biopsja cienkoigłowa wraz z badaniem histopatologicznym (pobranie i wykonanie badania) - piersi, tarczycy, ślinianek
biopsja cienkoigłowa wraz z badaniem histopatologicznym (pobranie i wykonanie badania) - pozostałe części ciała
Rabat na usługi stomatologiczne we wskazanych placówkach: - 10% zniżki na usługi stomatologii zachowawczej, - 10% zniżki na usługi leczenia chirurgicznego, - 5% zniżki na usługi w zakresie protetyki, - 5% zniżki na usługi w zakresie ortodoncji.
Przegląd stanu zdrowia 1x w roku ubezpieczeniowym Obejmuje konsultacje lekaiza internisty wraz z wywiadem lekarskim i wystawieniem skierowania na badania dostępne w ramach danego wariantu (zgodnie ze wskazaniami lekarza)
Rehabilitacja: ubezpieczonemu pizysługuje prawo do 20 zabiegów w roku ubezpieczeniowym. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarca:
Ćwiczenia instruktażowe (indywidualne) - z wyłączeniem technik manualnych
Ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)
Wyciąg trakcyjny
Galwanzacja
Jonoforeza
Ultradźwięki (Fonoforeza)
Elektrostymulacja
Prądy diadynamiczne
Zabiegi elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
Prądy interferencyjne (niskiej częstotliwości)
Prądy Kofca
Prądy TENSA
Prądy Trabeta
Impulsowe pole magnetyczne
Terapia ultradźwiękowa
Krioterapia miejscowa
Laseroterapia
Kąpiel wirowa
Rotor, Cykloergometr
Kinezjotaping - bez kosztu taśm
Sollux, podczerwień
Promieniowanie UV
Assistance medyczne: (dotyczy zdarzeń związanych z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem oraz śmiercią osoby bliskiej Ubezpieczonego) Wzyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, opieka domowa po leczeniu w szpitalu, transport do/z zakładu opieki zdrowotnej, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, psycholog, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny, dostarczenie lekarstw, preekazywanie pilnych wiadomości, osobisty asystent medyczny.

Przejdź do danych kontaktowych

Wróć do ubezpieczenia zdrowotne
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk